sukellus.info

sukellus.info -etusivulle ja
sukellusdokumenttien hakemistoonAGA ACSC, puolisuljetunkierron seoskaasulaite
[Suurenna kuva]

Eksoottiset sukelluskaasut

 

Laatinut ja copyright: Matti Anttila. Kopioiminen, lainaaminen tms. kielletty ilman kirjallista lupaa.
Kommentit: . Päivitetty 3.8.2001.

Mikäli lukija tietää lisätietoja tai korjauksia tälle sivulle, otan tiedot kiitollisena vastaan.
  [in English English ]

Sisällysluettelo:

 1.  Mikä tämän sivun tarkoitus on?
 2.  Mitä on heliox, heliair tai trimix?
 3.  ..ja mitä ovat neox, hydreliox, hydrox, neoquad, argox, ksenonox, kryptonox tms. oudot nimet?
 4.  Vety (H2) ja hydreliox sekä hydrox
 5.  Neon (Ne) ja neox sekä neoquad
 6.  Argon (Ar) ja argox
 7.  Jalokaasut ksenon (Xe), krypton (Kr) ja radon (Rn)
 8.  Jalokaasujen isotoopit ja muut yhdisteet
 9.  Kooste sukelluskaasuista
 10.  Mistä saa koulutusta?

!   Varoitus:

Laitesukeltaminen on turvallinen harrastus, mutta ilman oikeaa koulutusta, sukellustaitojen ylläpitoa ja sääntöjen sekä ohjeiden noudattamista voit asettaa itsesi ja sukellusparisi vaaratilanteeseen. Ota huomioon, että vaikka omaisit kuinka korkean koulutuksen, on aina olemassa sukelluksia jotka ovat taitojesi ja valmiutesi ulottumattomissa. Ellei sinulla ole riittävää koulutusta esim. dekompressiosukeltamiseen tai kaasunvaihtoon veden alla, älä tee niin.

Kirjoittaja ei ota mitään vastuuta tämän tekstin oikeellisuudesta tai sen käyttämisestä ojeena/oppaana sukeltamiseen.


Sisältö:


1. Mikä tämän sivun tarkoitus on?

Tälle sivulle on koottu tietoa eksoottisista sukelluskaasuista, eli hyvin harvinaisista sukelluksilla käytetyistä kaasuista.


2 Mitä on heliox, heliair tai trimix?

Heliox on heliumin ja hapen sekoitus (HELIum-OXygen). Sitä käytetään syvemmillä sukelluksilla, kuin paineilmalla voi normaalisti tehdä.
Heliair on heliumin ja ilman seos (HELIum-AIR). Sitä käytetään tavallisesti ns. keskisyvillä sukelluksilla vähentämään typpinarkoosin vaikutusta.
Trimix on heliumin, hapen ja typen seos (Tri = kolme, mix = seos), jossa kaasujen suhteet voivat vaihdella vapaammin kuin heliairissa. Trimixiä käytetään erittäin syvillä sukelluksilla vähentämään typpinarkoosia ja happimyrkytyksen riskiä, mutta myös keskisyvillä auttamaan "selväpäisenä" työskentelyä.
Lue lisää: Trimix- ja heliox-sukeltaminen

Kts. http://www.cisatlantic.com/trimix/trimix.html
Triox on toinen nimi hyperoxiselle trimixille. Kts. http://www.sfdj.com/spring/triox.html


3 ..ja mitä ovat neox, hydreliox, hydrox, neoquad, argox, ksenonox, kryptonox tms. oudot nimet?

Neox on hapen ja jalokaasu neonin seos. Hydreliox on vedyn, hapen ja heliumin seos (hydrox = vety-happi-seos). Neoquad on neljän kaasun seos: helium, neon, typpi ja happi. Argox on hapen ja argonin seos. Em. kaasut ovat hyvin eksoottisia sukelluskaasuja.


4. Vety (H2) ja hydreliox sekä hydrox:

Vetyä on käytetty hyvin syvillä sukelluksilla (yli 500m) menestyksekkäästi heliumin ja hapen kanssa, jolloin ko. kaasuseos on nimeltään hydreliox. Sillä ei ole etuja avoimen kierron laitteilla sukeltamiseen, ja kaasuseos onkin erittäin räjähdysaltis hapen osuuden ollessa yli 4-5%. Tämän vuoksi ko. seoksella ei voi lähteä pinnalta sukeltamaan, ja matkakaasun vaihto hydrelioxiin/hydroxiin tarvitsee ns. keuhkohuuhtelun erillisellä matalahappisella vetyä sisältämättömällä huuhtelukaasulla. Suurissa syvyyksissä vedyn ja hapen seoksella, hydroxilla, on tavattu LSD:n kaltaisia narkoottisia oireita johtaen pitkän aikavälin psyykkisiin oireisiin saturaatiosukeltajilla.


5. Neon (Ne) ja neox sekä neoquad:

Neon imeytyy heliumia ja typpeä hitaammin kudoksiin suuremman tiheytensä vuoksi, mutta on erittäin kallis kaasu jopa kalliiseen heliumiin verrattuna (Neon on jopa 20-30 -kertainen hinnaltaan, AGA:lta noin 10000-15000 mk/ 10 ltr pullo. Heliumin, laatu 4.6, hinta on noin 1500-3000 mk / 50 ltr pullo). Neonista on käytetty myös halvempaa crude neon - sekoitusta puhtaan kaasun sijaan (syntyy ilman tislauksen sivutuotteena), jolloin kaasussa on 75% neonia ja 25% heliumia. Seoksesta käytetään myös nimeä Neon 75. Neon ei tunnu aiheuttavan narkoottisia oireita noin 360 m syvyyteen asti, eikä se myöskään aiheuta puheäänen muutosta heliumin tai vedyn tapaan. Neonin suhteellisen suuri tiheys rajoittanee sen käyttöä kuitenkin noin 180 m syvyyksiin. Neon vapautuu hitaammin kudoksista, jonka vuoksi sen soveltuvuus onkin lähinnä nopeilla ja syvillä bounce dive -sukelluksilla. Neonia voidaan käyttää yhdessä hapen kanssa (neox) tai happi-typpi-helium-seoksen kanssa (neoquad). Neonista johtuvia sukeltajantautitapauksia on erittäin vaikea hoitaa monimutkaisten rekompressiotaulukoiden vuoksi.


6. Argon (Ar) ja argox:

Argon on hyvin narkoottinen kaasu, typpeä paljon narkoottisempi ja myös tiheämpi johtaen hengitysvaikeuksiin syvemmällä, mutta se ei muuta puheääntä heliumin tai vedyn tapaan. Teoriassa argonia voidaan käyttää dekompressiokaasuna matalilla syvyyksillä hapen kanssa (argox) vähentämään inerttikaasun imeytymistä kudoksiin yli 9 m syvyisillä dekompressiopysähdyksillä, mutta argox on hyvin vähän käytetty - ja myös testattu - kaasuseos. Argonia käytetään puhtaana lähes yksinomaan sukellustarkoituksessa kuivapuvun täyttökaasuna sen huonon lämmönjohtavuutensa ansiosta, yleensä trimix-sukellusten yhteydessä koska helium trimix-seoksessa on erittäin hyvä lämmönjohde viilentäen sukeltajaa tehokkaasti ja siten ollen huono puvuntäyttökaasu.


7. Jalokaasut ksenon (Xe), krypton (Kr) ja radon (Rn):

Ksenon sopii myrkyttömänä jalokaasuna hengittämiseen hapen kanssa (ksenonox, tai engl. xenonox), mutta on myös anestesiakaasuna käytetty erittäin kovan narkoottisuutensa vuoksi johtaen siihen, ettei sitä voi käyttää sukelluksilla hengityskaasun inerttikomponenttina. Ksenon on 25-kertainen narkoottisuudeltaan typpeen nähden. Pukukaasuksi se olisi erittäin hyvä, koska se johtaa lämpöä vain alle kolmanneksen argonistakin (ja viidesosan ilmasta). Mutta on sillä hintaakin: 2 ltr 200 bar ksenontäyttö maksaa AGA:lla ~6000 mk!
Kryptonox (krypton + happi) aiheuttaa huimausta ollen myös sukellukseen kelpaamaton kaasuseos. Jalokaasu radon (Rn) ei sovellu inerttikaasuksi ollen radioaktiivinen ja myrkyllinen.


8. Jalokaasujen isotoopit ja muut yhdisteet:

Deuterium (H22) on normaalin vedyn (protium, H12) raskaampi isotooppi, mutta liian korkea hinnaltaan sukelluskäyttöön. Metaani (CH4) on suhteellisen inertti ja kevyt, mutta melko narkoottinen kaasu ja lisäksi palo-/räjähdysvaarallinen kuten vetykin. Muilla yhdisteillä voi olla hyötyä esim. puheäänen distortoitumisen estämiseksi sekoitettuna pienissä määrin sukelluskaasuun: esim. CF4 eli tetrafluorometaani, joka on raskas kaasu mutta suhteellisen huono liukenemaan kudoksiin. Kuivapuvun täyttökaasuksi on testattu ilman tai argonin lisäksi myös ilokaasua (N2O, vaarana korkea narkoottisuus hengitykseen joutuessa) tai rikkiheksafluoridi (viisinkertainen tiheydeltään ilmaan verrattuna).


9. Kooste sukelluskaasuista:

kaasu kem. merkki / koostumus käyttö hintaesim.:
(10ltr*200bar)
muuta
ilma 78,1%N2, 20,8%O2,
0,9%Ar, 0,2% muuta
yleinen sukelluskaasu ~40mk paineilma on tavallisin sukelluskaasu
nitrox hapen (O2) ja typen (N2) seos hyperoksinen nitrox: kts. alla EANx.
hypoksinen nitrox: suurempien pohja-aikojen saavuttaminen 50-60 m sukelluksilla. Käytettiin lähinnä työsukelluspiireissä ennen, ellei trimixiä ollut saatavilla. Happipitoisuus alle 21%.
hypoksinen nitrox:
~ 50 - 100 mk
hypoksinen nitrox aiheuttaa ilmaa voimakkaampaa typpinarkoosia ja pidemmät dekompressioajat, mutta vähentää CNS-kuormaa.
EANx / rikastettu ilma hapen (O2) ja typen (N2) seos Pidentämään suoranousuaikoja keskisyvillä sukelluksilla ~50-80 mk happea yli 21%
happi O2 dekompressiokaasu ~40-100 mk suurin sukellussyvyys yleensä 6 m
trimix hapen (O2), typen (N2) ja heliumin (He) seos syväsukelluskaasu ~50-500 mk vahvuudesta riippuen käytetään syvillä sukelluksilla vähentämään narkoosia ja hapen osapainetta
heliox hapen (O2) ja heliumin (He) seos syväsukelluskaasu ~300-500 mk käytetään syvillä sukelluksilla vähentämään narkoosia ja hapen osapainetta
argon Ar puvuntäyttökaasu ~100-200 mk puvuntäyttöön, yleensä silloin kun hengityskaasua ei voi käyttää siihen (esim. trimix)
argox hapen (O2) ja argonin (Ar) seos dekompressiokaasu ~100-200 mk käytetään ~9-15 m dekompressiossa, kts. yllä "argox"
hydrox hapen (O2) ja vedyn (H2) seos syväsukelluskaasu ? mk räjähdysaltis, ei voi hengittää matalalla
hydreliox hapen (O2), heliumin (He) ja vedyn (H2) seos syväsukelluskaasu ? mk räjähdysaltis, ei voi hengittää matalalla
neox hapen (O2) ja neonin (Ne) seos syväsukelluskaasu ~15000 mk vähän käytetty, erittäin kallis
neoquad trimixin ja neonin seos syväsukelluskaasu ~15000 mk vähän käytetty, erittäin kallis
ksenon puhdas ksenon (Xe) ei käyttöä, (pukukaasu?) ~30000 mk erittäin hyvä lämmön eriste, mutta liian kallis
ksenonox ksenonin (Xe) ja hapen seos ei käyttöä ~30000 mk erittäin narkoottinen
kryptonox kryptonin (Kr) ja hapen seos ei käyttöä ~50000 mk erittäin narkoottinen


10. Mistä saa koulutusta?

Varsinaisten eksoottisten kaasujen (mikäli käsitteeseen ei lueta happea, nitroxia ja trimixiä) käyttöön ei Suomessa ole kursseja, eikä kirjoittajan tietoon ole tullut kursseja muuallakaan maailmassa. Neonin, vedyn tms. kaasujen käyttö on hyvin kokeellista (ja siten myös vaarallista...).

Suomessa saa koulutusta nitrox-ja trimix-sukeltamiseen:

IANTD:
Basic Nitrox Diver, Advanced Nitrox Diver, Technical Diver, Normoxic Trimix Diver ja Trimix Diver -kursseilla.

DSAT:
DSAT Tec Deep Diver-kurssi ja Tec Trimix -kurssi.

PADI:
Enriched Air Nitrox Diver Specialty -kurssilla.

CMAS:
Nitroksisukeltaja -kurssien eri tasoilla.

TDI:
Nitrox Diver, Advanced Nitrox Diver, Decompression Procedures Diver, Extended Range Diver, Entry Level Trimix Diver, Advanced Trimix Diver -kursseilla.

Merivoimien Sukeltajakurssi:
Draeger LAR-V-happilaite (Tst-kurssi), AGA ACSC -puolisuljetun kierron laite (raiv.suk.-kurssi)

Ulkomailta löytyy lukuisia koulutusjärjestöjä, jotka kouluttavat seoskaasujen käyttöön.
Edellisten järjestöjen lisäksi mm. GUE (http://www.gue.com).


Alkuun
Copyright, Matti Anttila, 2001-
[an error occurred while processing this directive]