sukellus.info

sukellus.info -etusivulle ja
sukellusdokumenttien hakemistoon
[an error occurred while processing this directive]


Trimixin narkoottisuus ja ENDin määrittäminen

Laatinut ja copyright: Matti Anttila. Kopioiminen, lainaaminen tms. kielletty ilman kirjallista lupaa.
Kommentit: . Päivitetty 10.9.2001.

Mikäli lukija tietää lisätietoja tai korjauksia tälle sivulle, otan tiedot kiitollisena vastaan.

  [in English English ]

Sisällysluettelo:

 1.  Mikä tämän sivun tarkoitus on?
 2.  Määritelmät
 3.  Kaasun määritys
 4.  ENDin laskeminen
 5.  Yhteenveto

!   Varoitus:

Laitesukeltaminen on turvallinen harrastus, mutta ilman oikeaa koulutusta, sukellustaitojen ylläpitoa ja sääntöjen sekä ohjeiden noudattamista voit asettaa itsesi ja sukellusparisi vaaratilanteeseen. Ota huomioon, että vaikka omaisit kuinka korkean koulutuksen, on aina olemassa sukelluksia jotka ovat taitojesi ja valmiutesi ulottumattomissa. Ellei sinulla ole riittävää koulutusta esim. dekompressiosukeltamiseen tai kaasunvaihtoon veden alla, älä tee niin.

Kirjoittaja ei ota mitään vastuuta tämän tekstin oikeellisuudesta tai sen käyttämisestä ojeena/oppaana sukeltamiseen.


Sisältö:


1. Mikä tämän sivun tarkoitus on?

Tämän sivun tarkoituksena on vertailla eri tapoja laskea END (equivalent narcosis depth) trimix-seokselle ja havainnollistaa eri menetelmien välisiä eroja laskennassa ja lopputuloksissa.


2. Määritelmät

Lisätietoja trimixin perusteista suomeksi löydät tuolta: http://www.sukellus.info/trimix.shtml.

Tässä esimerkissä sukeltaja sukeltaa 100 mfw syvyyteen käyttäen ns. ideaalista seoskaasua (p.p.O2=1.4 ATA ja END= 40 m eli p.p.N2= 3.95 ATA).

Käytetyt lyhenteet, merkinnät ja arvot:

END = equivalent narcotic depth, vastaava narkoottinen syvyys ilmalla typellä laskettuna
p.p. = partial pressure, ko. kaasun osapaine
F = fraction, osuus prosentteina
P = pressure, paine
F Narc = narkoottisten kaasujen osuus seoksesta typen nark.kertoimella laskettuna
mfw = meters of fresh water (makea vesi, 10 m muutos vastaa 1 ATA muutosta)
ATA = absolute pressure in atmospheres, kokonaispaine ilmakehinä

Ilmassa oletetaan olevan happea 21% ja typpeä 79%
(oikeasti merkittävät komponentit ovat: Typpi N2: 78.08%, happi O2: 20.95%, argon Ar: 0.934%)

Typen ja hapen narkoottisuuskerroin = 1.00, heliumin narkoottisuuskerroin = 0.23.

Makean veden tiheys on 1000.0 kg/m3 tässä esimerkissä syvyydestä/lämpötilasta riippumatta,
ja painemuutos on 1.00 ATA / 10 metriä syvyyttä kohden. Pintapaine on 1.00 ATA.


3. Kaasun määritys

Määritellään seos "perinteisellä" tavalla (vain typpi on narkoottista):

Hapen osuus:


Typen osuus:


Heliumin osuus:


Lopputulos:4. ENDin laskeminen eri menetelmillä

Määritellään seoksen todellinen narkoottisuus ilmaan verrattuna. Alla useampi versio narkoottisuuden laskemisesta.

Tapa 1: Vain typpi on narkoottista

Tapa 2: Typpi ja happi ovat narkoottisia

Tapa 3: Typpi ja helium ovat narkoottisia

Tapa 4: Typpi, happi ja helium ovat narkoottisia

Tapa 5: Matemaattinen lähestymistapa

Lasketaan END kaasulle: Trimix 12.7 / 51.4
(Huom! Oletetaan, että trimix-seos on todellakin VAIN happea, typpeä ja heliumia, eikä siinä ole esim. ilmatoppauksen johdosta jälkiä argonista tms. ilman vähäisistä komponenteista.)

Ilmassa on seuraavia kaasuja: Typpi N2: 78.08%, happi O2: 20.95%, argon Ar: 0.934%
(HUOM! Normaalisti rittävänä tarkkuutena pidetään: N2: 79%, happi O2: 21% )
Veden tiheys 4 °C lämpöisessä vedessä on 0.99997 g/cm3, mutta veden kokoonpuristuvuuden johdosta veden tiheys on 100 m paineessa 0.99998 g/cm3. Tiheyden muutoksella ei ole laskun lopputulokseen käytännössä mitään vaikutusta, joten laskussa käytetään tiheydelle arvoa 1 g/cm3.
10 m H2O (mfw) = 98066.5 Pa, g = 9.81 m/s2, 1 atm = 101325 Pa (Pa = Pascal = 1 N / m2, N = Newton), ilmanpaine 101.325 kPa

Argonin (Ar) narkoottinen kerroin = 2.33, heliumin (He) = 0.23 ja typen (N2) sekä hapen (O2) kerroin on tasan yksi.

Kokonaispaine 100 m syvyydessä:

Hengityskaasun komponenttien osapaineet 100 m syvyydessä:

Lasketaan pohjakaasulle "narkoosi-indeksi" 100 m syvyyteen (10.678 ATA):

Lasketaan ilmalle "narkoosi-indeksi" 0 m syvyyteen (1 ATA):

Pohjakaasun nark.indeksin suhde ilmaan pinnalla:

Pohjakaasun hengittäminen on siis 6.374-kertaisesti narkoottisempaa pintaan nähden, ja suhteuttamalla tämä paine-eroon saadaan ENDin arvoksi:


5. Yhteenveto

Mikä siis on todellinen END?

Vaikea sanoa, koska esim. Bennett esittää hapen ja typen yhteisvaikutusta suuremmaksi kuin näiden osapaineiden yhteisvaikutus olisi matemaattisesti. Narkoottisuuskertoimien laskeminen on muutenkin hyvin vaikeaa, koska ilmiötä on vaikea mitata tarkasti, ja henkilökohtaiset erot (ja jopa saman henkilön sukelluskohtaiset erot) ovat suuria ja usein satunnaisia. Tilannetta hankaloittaa hapen narkoottisuuden osalta vielä se, että hapen narkoottisuuden on sanottu vaihtelevan typen osuuden funktiona (R. Pyle), mutta nyrkkisääntönä happea pidetään typen veroisena narkoosin osalta (lähteinä mm. Bennett, Pyle, GUE).

Toisessa kohdassa esitetty laskutapa, joka ottaa sekä typen että hapen narkoottisuuden huomioon, pidetään yleisesti melko edistyneenä tapana laskea END-syvyys, mutta on hämmästyttävää todeta kuinka paljon se eroaa viimeisistä laskutavoista.

Yhteenveto ENDin arvoista tällä sivulla esitetyistä laskutavoista:

Menetelmä END
Tapa 1: Typpi on narkoottinen 40 m
Tapa 2: Typpi ja happi ovat narkoottisia 43.5
Tapa 3: Typpi ja helium ovat narkoottisia 56.4 m
Tapa 4: Typpi, happi ja helium ovat narkoottisia 56.5 m
Tapa 5: Matemaattinen lähestymistapa 53.74 m

Alkuun


Copyright, Matti Anttila, 2001-